SAĞLIK VE GÜVENLİK

 

 

 

İntem Triko en yüksek uluslararası kabul görmüş Sosyal Uyumluluk Standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmektedir. Bu sebeple, çalışanlarının yasalar ve diğer uygun standartlar nezdinde sahip olduğu tüm hakları garanti eder, tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyar ve daima çevre kirliliğinden kaçınma görüşüyle hareket eder.

 
İntem Triko
• İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlayıp asgariye indirerek,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra sektör, müşteri ve iş ortaklarının en iyi uygulamalarını sürekli takip edip uygulayarak,
• Uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartları ile uyumlu işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini uygulamaya koyarak,
• Sürekli iyileştirmeyi yakalamak için yönetim sistemlerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirerek,
• Tüm personelinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki sorumluluklarını öğrenmelerini sağlayacak eğitimleri sağlayarak,
• Tedarikçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve farkındalığı hakkında gelişimlerine katkıda bulunarak,

Daha güvenli, sağlıklı ve üretken bir işyeri yaratmaya ve sürdürmeye kendini adamıştır.