ÇEVRE

 

 

 

Faaliyetlerimizi çevre bilinci ve çevreye etkimizin bilinciyle sürdürüyoruz. Hem kendimizi geliştirmek hem de çalışanlarımızı çevre bilincine sahip bireyler olarak eğitmek üzere “Çevre Politikası” benimsedik. Bazı ilkelerimiz şunlardır:

 

 

 

 

 

• Çevreyle ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymak,
• Yakıt, enerji ve su kaynaklarını verimli kullanmak, tüketimi kontrol altına alıp azaltacak önlemleri almak,

• Yeni yatırımlarda çevresel etkileri ve iş güvenliğini göz önünde bulundurmak,

• Çalışanların çevre farkındalığını geliştirecek eğitim faaliyetleri düzenlemek,
• Atık miktarını azaltırken geri dönüşüm oranını artırmak. Geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşüm firmalarına gönderilmesini sağlamak. Geri dönüştürülemeyen atıkların yasal mevzuata uygun bertaraf edilmesini sağlamak,
• Çalışma koşullarını çevre ile işçi sağlığı ve güvenliğine göre geliştirmek.

• Şimdiye kadar tasarruf edilen doğal gaz: 1.970.743 m³ (52.409 m³ / Ay)
• Şimdiye kadar tasarruf edilen elektrik enerjisi: 4.362.619 Kw (118.485 Kw / Ay)
• Elde edilen tasarrufların azalttığı CO2 salınımı: 2.03 kg / m³ doğal gaz için

• Batarya atığı: 24 kg (2013)

• Dikilen fidan sayısı: 15.000
• Dikilen ağaç başına CO2 emilimi: 7.32 kg
• Pis atık: 826 kg (2013) 

İntem Triko olarak 2016 yılında “karbonsuz” bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 2014 yılından önce çalışmaya başladık. Sürekli çabalarımızın amacı 2015 yılı için planladığımız taahhütlerimizi yerine getirmektir.

 

 

2015 Önceliklerimiz:
• 25.000 ağaçlık Intem ormanı gerçekleştirilecek.
• Enerji tüketimini azaltmak için 2015 yılında fabrikanın aydınlatma ekipmanın en az %50’si LED aydınlatma ile değiştirildi.
• Ana buhar hattı yalıtımı ıslahı diğer hatlara genişletilecek.
• 2015 yılında 11.700 kg olan geri dönüştürülmüş iplik kullanımının 2015 yılında 15.000 kg olması planlanmıştır.
• Tam otomatik kontrollü elektrik ve su sistemi kullanılmıştır.
• Çalışanlarımızın çevre bilincini yükseltmek için düzenli eğitimler yapılacaktır.