DAHİLİ LABORATUVAR

Kapsamlı kalite kontrolün anahtarı dahili bir laboratuarın kullanımıdır. Bu bölüm üretim ve kalite üzerinde her açıdan katı kontrol sağlama hedefimize ulaşmanın temel bileşenidir. Dahili laboratuarımız hammaddeden bitmiş ürüne her ürünün tüm kalite şartlarına uygunluğunu zamanında isabetle test etmemize imkan tanır.


Dahili laboratuvarımız C4A yıkamaya karşı renk haslığı, C6 suya karşı renk haslığı, C7 terlemeye karşı renk haslığı, C8 sürtünmeye karşı renk haslığı, C20B yakalanması zor geri döndürülebilir sararma, P1A stabilite yıkamaları, P1B atkılı örgü kumaş ölçümü, P18B rastgele boncuklanma tambur- koruma eylemi, süblimleşme testi, nikel testi, vb. gibi geniş yelpazede testleri yapacak donanıma sahiptir.