DEĞERLER VE GÜÇLÜ YANLAR

Güçlü yanlarımız ve iş stratejilerimizi değerlerimiz tanımlamaktadır.

 

Uzun süredir izlediğimiz değerlerimiz:• Liderlik

• Dürüstlük

• Saygı

• Farklılık

• Kalite

• Yaratıcılık

• Yenilikçilik

• Olumlu bir Ekip Ruhu ve Aile Havası Yaratmak 

• Güçlü ve Esnek İletişim Kurmak 

• Müşteri Değeri Yaratmak

• Müşteri Odaklılık

Başarımızı sadece mali koşullar ile değil, güçlü yanlarımızı tanımlayan hizmet ve faaliyetlerimizin performansı ile de ölçüyoruz.• Zamanında Teslimat Oranı
Ana müşterilerimizin sağladığı geri bildirim, yerel rakiplerimiz arasında en yüksek zamanında teslim oranına sahip olduğumuzu göstermektedir.

• İntem’in Tasarım Başarı Oranı
Yaratıcı ve adanmış tasarım ekibimiz sayesinde toplam satışlarımızın %76’sını tasarımlarımız üzerinden elde ettik.

• Kalite Kabul Oranımız
Kalite kabul oranımız tanınmış akreditasyon şirketleri tarafından %98 olarak ölçülmüş ve onaylanmıştır.